Résultats

Edition 2018

Classement de la Rigol scratch 8 km

Classement de la Hard scratch 16 km

Edition 2019

Classement de la Rigol Scratch 8 km

Classement de la Hard Scratch 16 km

Edition 2022

Classement de la Rigol Scratch 8KM

Classement de la Hard Scratch 16KM