Résultats

Classement de la Rigol scratch 8 km

Classement de la Hard scratch 16 km

Classement de la Rigol Scratch 8 km

Classement de la Hard Scratch 16 km